More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése: kémia.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vegyész.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit.
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.
Szakmai gyakorlat: : öt nap üzemlátogatás és legalább 4 hét egyetemen kívül teljesítendő nyári szakmai gyakorlat.
A szak rendelkezik a Chemistry Euro Bachelor minősítéssel, ami a képzés európai szint
elfogadását garantálja.
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A cél olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon
szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható
alapismeretekkel rendelkeznek és alkalmasak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák
felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben,
analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és
környezetvédelmi területeken. Kellő mélységű ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a képzés
második ciklusát folytatni, illetve egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni
tudjanak.
Alapfokozat birtokában a vegyész ismeri a legfontosabb kémiai laboratóriumi módszerek elvét
és gyakorlati alkalmazhatóságukat, munkája eredményeit szakmai és nem szakmai körök
számára is hatékonyan tudja kommunikálni magyar és legalább egy idegen nyelven és az
informatika eszközeit is felhasználva, képes továbbképzések segítségével új kompetenciákat
elsajátítani.
Alapfokozat birtokában a vegyész alkalmas a napi műszer üzemeltetési, rutin mérési feladatok
ellátására, a laboratóriumi nagyműszerek felelősségteljes működtetésére, a szakterületén önálló
döntéshozatalra, munkáját minőségtudattal, sikerorientáltsággal és megfelelő értékszemlélettel
végezni.

Programme structure

Természettudományi alapismeretek:
Matematika
Fizika
Informatika
(Kémiai informatikai alapok)
Általános tárgyak:
Európai Uniós ismeretek
Általános gazdasági és
menedzsment ismeretek
Környezettan
Minőségbiztosítás
Szakmai törzsanyag blokkjai:
Általános kémia
Szervetlen kémia
Fizikai kémia
(beleértve a kolloid- és a magkémiát is)
Szerves kémia
(beleértve a biokémiát is)
Analitikai kémia
(analitikai kémia, spektroszkópiai
módszerek, elválasztástechnika)
Alkalmazott kémia
(kémiai technológia, környezeti kémiai technológia)
Üzemlátogatás

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo