More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése:földtudomány.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: földtudományi kutató.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit.
Specializáció megnevezése:Geológus, Meteorológus, Geográfus.
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.
Szakmai gyakorlat: 6 hét egyetemen kívül teljesítendő.
Földtudomány alatt értjük mindazokat a rokon tudományterületeket (geológia, geofizika,
meteorológia), amelyek a Föld bolygó, mint sajátos és egyedi adottságokkal rendelkező
anyagevolúciós rendszer összetételét, 5 milliárd éves fejlődéstörténetét, anyag és energiaátalakulási és áramlási folyamatait, hasznosítható nyersanyagait, védendő értékeit és az
emberiségre veszélyes jelenségeit kutatják. E feladathoz felhasználják a fizika, kémia, a biológia és a matematika, valamint a földrajz módszereit és eredményeit. Általuk válnak érthetővé a hosszú és rövid távú globális és regionális földi természeti jelenségek, változások.
Számos alkalmazott területük (pl.: nyersanyagkutatás, föld-és vízbázis védelem, vulkanológia,
földrengéstan, katasztrófavédelem, időjárás-előrejelzés, alternatív-, megújuló energiák)
alapvetően meghatározza mindennapi életünk minőségét, a technikai civilizációnkat és a
természeti környezethez fűződő viszonyunkat.
Hallgatóink sorába elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat várjuk, akik
egységben szeretnék látni, modellezni, hasznosítani és óvni összetettségében csodálatos
természeti környezetünket.

Programme structure

Geológus szakirány
A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, a korszer anyagvizsgálatok
bemutatása, elemzésük, kiértékelésük megismerése. Főbb témakörök: Ásvány-kőzettan,
őslénytan, környezet- és alkalmazott földtan, műszeres elemzés, kőzetmikroszkópia, tájvédelem.
Elhelyezkedési lehetőségek: A földtani kutató, fúró intézményeknél és vállalatoknál, bányászatban, építőiparban, környezetvédelmi szolgáltató cégeknél, nemzeti parkoknál, tájvédelmi körzeteknél, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél, vidék és településfejlesztési szervezeteknél.
Meteorológiai szakirány
Megismerheted a Földet övező gázburokban zajló folyamatok, légköri jelenségek fizikai okait és
leírásuk módszerét. Tapasztalatot szerezhetsz nagy mennyiség információ szakszer
elemzésében, feldolgozásában. Alapvető klimatológiai meteorológiai ismeretekkel felvértezve akár meteorológus is lehetsz később.
Főbb témakörök: Általános meteorológia, a Föld éghajlata, meteorológiai műszerek, légköri
folyamatok dinamikája, szinoptikus meteorológia, környezeti klimatológia, repülésmeteorológia,
terepi térinformatika. Terepi mérések során gyakorlatot szerezhetsz a meteorológiai észlelés
terén. Lehetőségek: Javasoljuk, hogy tanulj tovább valamilyen MSc szakon!Az így megszerzett
tudással kutatóintézményeknél, állami szektorban, non-profit szervezeteknél, illetőleg kis- és
középvállalkozásoknál találhatsz majd munkát.
Geográfus szakirány
A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, megismerése, a földtudományi
információk és adatok elemzése, modellezése, az eredmények értékelése, megjelenítése.
Főbb témakörök: Regionális természet- és környezetvédelem, talaj- és tájvédelem, tájökológia,
térképészet és távérzékelés, térinformatika, környezetvédelem, környezetgazdálkodás.
Hasznosítási lehetőségek: Államigazgatási szervek környezet- és tájvédelmi feladatait ellátó
részlegeinél, természet- és környezetvédelmi szervezeteknél, környezetvédelmi szolgáltató
cégeknél, környezeti alapállapot felmérésekben, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo