More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése:földrajz.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: geográfus.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit.
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.
Specializáció megnevezése: település- és területfejlesztés, táj- és környezetföldrajz, geoinformatika, turizmus.
Szakmai gyakorlat: 6 hét egyetemen kívül teljesítendő.
A földrajz az egyetlen szakterület, amely egyszerre természet- és társadalomtudomány, s
amelynek keretén belül e két tudományág közösen vizsgálja a tájat és környezetünk geográfiai
arculatának változását. Debrecenben a Földrajzi Intézet egyidős az egyetem alapításával (1912). A földrajz képzés olyan kreatív gondolkodású fiatalokat vár, akiket érdekelnek a természet és
társadalom napjainkban jelentkező geográfiai problémái, és kíváncsiak arra, mit lehet tenni
megoldásuk érdekében.

Milyen oktatási feltételeket biztosítunk? Az egyes szakirányokon a Földrajzi Tanszékek oktatói és kutatói, valamint gyakorlati
szakemberek biztosítják a magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés hátterét. Az oktatás korszerűen felszerelt tantermekben, a Föld felszínét formáló folyamatok és a
környezet elemzésére alkalmas laboratóriumokban (pl. szélcsatorna- és folyóvizes-laboratórium) zajlik. Könyvtárunk hozzáférést biztosít a legfrissebb kutatási eredményekhez, adatbázisokhoz és
módszerekhez. Geoinformatikai laboratóriumaink a tanórákon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak.
Milyen diák- és közéleti tevékenységek, illetve programok várnak Rád? Hazai és külföldi terepgyakorlatok, kirándulások Neves eladók ismeretterjesztő eladásai, földrajzos szakhét Oktatóink által vezetett szakmai kutatócsoportokban való aktív részvétel

Programme structure

Geoinformatikai specializáció
Modern térinformatikai szoftvereket és módszereket tanulhatsz meg, és végzett szakemberként
az itt elsajátított ismereteid birtokában széleskörű lehetőségek várnak a munkaerőpiacon. Tanulmányaid során megismerkedsz (többek között) a felszínelemzés módszereivel, a raszter és vektor alapú térinformatikai rendszerekkel, a terepi adatgyűjtés és adatfeldolgozás lépéseivel és
eszközeivel, az űrfelvételek főbb alkalmazási területeivel, a 3D modellezéssel, és térinformatikai
gyakorlatra mész külső intézményhez vagy céghez. Az így megszerzett tudásodat pedig számos
olyan munkahelyen hasznosíthatod, ahol a geoinformatika hatékony megoldást jelent (pl. önkormányzatok, környezetvédelem, ipar, földügy, kisebb vagy nagyobb magáncégek, stb.).
Táj- és környezetföldrajzi specializáció
Képes leszel ismereteid környezet- és tájminősítési célú alkalmazására, a földrajzi adatok
elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, valamint környezeti
hatásvizsgálatok, egyedi tájérték kataszterezés, talajtani és tájökológiai kutatások magas
színvonalú elvégzésére. Végzést követen elhelyezkedhetsz a környezetgazdálkodásra,
környezetvédelemre, környezetirányításra környezeti hatásvizsgálatra specializálódott állami és
önkormányzati szerveknél, vállalatoknál, illetve tájvédelmi, tájtervezési tájkezelési munkakörökben az állami és a magánszférában egyaránt.
Település- és területfejlesztés specializáció
Modern és változatos, mindennapi esettanulmányokra támaszkodó oktatási módszerekkel
megismered napjaink hazai és nemzetközi terület- és településfejlesztési irányzatait, valamint
gyakorlatát. Főbb témakörök: Európai Uniós ismeretek, Terület- és település fejlesztés, Foglalkoztatás- és szociál politika, Terület- és településmarketing, Önkormányzati gazdálkodás, Pályázatírás, Magyarország közigazgatása. Elhelyezkedési lehetőségek: Települési önkormányzatoknál, kistérségeknél, fejlesztési ügynökségeknél, pályázatírással foglalkozó vállalatoknál.
Turizmus specializáció
A képzés során elsajátíthatod a turisztikai tevékenységek menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A széles látókört biztosító tantárgyak (pl. Idegenforgalmi földrajz, Pénzügyi és jogi alapismeretek; Pályázatírás módszertana; Turizmusmarketing) mellett a küls, 6 hetes szakmai gyakorlat, a közös terepgyakorlat és az Intézet kutatásaiba való bekapcsolódás is segíti, hogy az elméleti tudás gyakorlati készséggé váljon. Megszerzett ismereteiddel és képességeiddel az idegenforgalom több területén is el tudsz helyezkedni. Az utazás- és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégektől kezdve önkormányzatokon, TDM-szervezeteken át akár nemzetipark igazgatóságoknál is kamatoztathatod a tudásodat.

geo.unideb.hu/

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo