More information

ttk.unideb.hu/hu/node/83 

Overview

Az alapszak (BSc) megnevezése: matematika.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: matematikus.
A képzési idő: 6 félév, 180 kredit.
Felvételi: írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés.
A specializácók megnevezése: matematikus, alkalmazott matematikus.

A matematika alapképzési szak hallgatói széles látókörre tesznek szert a matematika
tudományterületén. Elsajátítják azt a logikus gondolkodásmódot, mely szakmai pályafutásuk
minden szakaszában nagy segítség lehet és azonnal lehetővé teszi a gazdasági, pénzügyi világban történő elhelyezkedést. Ugyanakkor a matematika alapképzési szak magában rejti a továbblépés lehetőségét is, akár valamelyik matematika mester szakon, akár pedig valamelyik közgazdasági, műszaki, informatikai vagy természettudományos mesterszakon.
Intézetünkben a matematika oktatása több, mint nyolc évtizedes múltra tekint vissza. Kollégáink a
matematika számos területén világszerte ismert tudományos kutatócsoportokat működtetnek.
Intézeti könyvtárunk országosan a legjobbak között van, folyamatosan újítjuk számítógépes
parkunkat. Kiemelkedő képességű hallgatóink már egyetemi éveik alatt bekapcsolódhatnak az
intézet oktató- és kutatómunkájába.
Képzési célok
A matematika BSc szakon a hallgatók az alábbi kompetenciákat szerzik meg:
- jártasság a felsőbb matematika valamennyi fontosabb ágában;
- megszerzik mindazon alapokat, melyek egy szakirányú MSc képzés megkezdéséhez
szükségesek;
- matematikai ismereteiket képesek alkalmazni pénzügyi, gazdasági, biztosítási, banki, ipari,
műszaki, informatikai és természettudományi területeken, melyre a mai világban egyre inkább
alapvető szükség van;
- a képzés során hallgatóink olyan rendszerező típusú, logikus gondolkodásmódot sajátítanak el,
amely számos, nem feltétlenül a matematika szakhoz kötött munkakörben komoly előnyt jelent
más szakon végzettekkel szemben.

Programme structure

Főbb tantárgycsoportok
Algebra és számelmélet, matematikai analízis, geometria, kombinatorika és gráfelmélet,
valószínűségszámítás és statisztika, informatika és számítógépes matematika, a matematika
természettudományi és műszaki alkalmazásai, pénzügyi és gazdasági ismeretek.

Career opportunities

A matematika BSc-vel rendelkező szakember alkalmas minden olyan munkakör betöltésére, ahol
a matematika pénzügyi, gazdasági, biztosítási, banki, ipari, műszaki, informatikai és természettudományi alkalmazása szükséges vagy ahol olyan képességekre van szükség, mint
rendszerező szemlélet, logikus gondolkodás, a megoldandó problémák megértése és önálló
megoldása, eredeti ötletek felvetése.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo