More information

ppk.elte.hu/rekreacio-es-eletmod-bsc 

Overview

PROGRAM, TANTERVREKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD BSC
A szakon megszerzett rendezvényszervezői, animátori, egészségfejlesztő és fitness ismereteidre támaszkodva képes leszel változatos fizikai és szellemi rekreációs programok megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására a szabadidősporttól kezdve a rendezvényszervezésen át a turizmusig. A leendő rekreátorok tanulnak alapvető gazdasági ismereteket, rendezvényszervezést, sportmenedzsmentet, ugyanakkor a képzés nagy hangsúlyt fektet az egészségfejlesztéssel, az emberi testtel, valamint a rekreációs programokkal kapcsolatos kurzusok oktatására. Tanulsz majd táplálkozási tanácsadást, stresszkezelési technikákat, hogy hatékonyan járulhass hozzá mások egészségi állapotának javulásához.

A három félévre bontott, legalább 200 órás szakmai gyakorlat keretében elsőként a sportszervezetek munkájába kapcsolódhatsz be, ahol a szervezési, adminisztrációs feladatokkal ismerkedsz meg, később pedig kifejezetten a választott specializációhoz kapcsolódóan szerzel gyakorlatot. A képzés elvégzésével felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben történő folytatására is.

Főbb tárgyak: Anatómia, terhelésélettani vizsgáló módszerek, rekreációs edzéstan, pszichológia, testkultúra-pszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, a turizmus alapjai, sport- és egészségturizmus, rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, rendezvénymenedzsment, rekreációs sportjátékok módszertana, táborok, prevenció és rehabilitáció, egészségfejlesztés.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK:
Budapesten: szállodai és rendezvényanimátor, fitness- és wellness-szakértő,
Szombathelyen: szabadidősport-szakértő, egészségfejlesztés.

A felvételi vizsga folyamán nincsenek meghatározott tantárgyak, gyakorlati (alkalmassági) vizsga és felvételi beszélgetés van.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

Kapcsolattartó: Frank Violetta, admission@ppk.elte.hu.

Programme structure

A tanterv itt található.

Career opportunities

Elhelyezkedhetsz a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére.

Tanulmányaidat mesterszakon is folytathatod.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo