More information

ppk.elte.hu/sportszervezes-bsc 

Overview

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

PROGRAM, TANTERVSPORTSZERVEZÉS BSC
Szakunkon a sport területén szerezhetsz vezetői, menedzseri ismereteket, képes leszel eligazodni a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) világában, érteni fogod a modern piacgazdasági viszonyok között a sportot átható társadalmi, jogi és pénzügyi tényezőket. A képzésen a társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek megszerzése mellett kommunikációs és együttműködési készségeidet is fejlesztheted. Szakunkon nagy hangsúlyt kap a környezettudatos szemléletmód, a nyitottság, az önképzés iránti elkötelezettség.

Az aktív sportolói múlt nem feltétel, a legfontosabb a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődés, motiváció.

FŐBB TÁRGYAK:
sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportjog, sportturizmus, sportgazdaságtan, marketing, emberierőforrás-menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média, anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, valamint sportági gyakorlati tárgyak.

Legalább 200 óra szakmai gyakorlat

Kontact:
Fadgyas Enikő
Stipendium Hungaricum koordinátor
admission@ppk.elte.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States