More information

ppk.elte.hu/sportszervezes-bsc 

Overview

PROGRAM, TANTERVSPORTSZERVEZÉS BSC
Szakunkon a sport területén szerezhetsz vezetői, menedzseri ismereteket, képes leszel eligazodni a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) világában, érteni fogod a modern piacgazdasági viszonyok között a sportot átható társadalmi, jogi és pénzügyi tényezőket. A képzésen a társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek megszerzése mellett kommunikációs és együttműködési készségeidet is fejlesztheted. Szakunkon nagy hangsúlyt kap a környezettudatos szemléletmód, a nyitottság, az önképzés iránti elkötelezettség.

Az aktív sportolói múlt nem feltétel, a legfontosabb a sport iránti – akár szurkolói – érdeklődés, motiváció.

FŐBB TÁRGYAK:
sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportjog, sportturizmus, sportgazdaságtan, marketing, emberierőforrás-menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média, anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, valamint sportági gyakorlati tárgyak.

Legalább 200 óra szakmai gyakorlat

A felvételi vizsga folyamán nincsenek meghatározott tantárgyak, gyakorlati vizsga és felvételi beszélgetés van.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény nem veszi figyelembe a felvételinél.

Kapcsolattartó: Frank Violetta, admission@ppk.elte.hu.

Programme structure

itt található.

Career opportunities

Elhelyezkedhetsz különböző sportszervezeteknél, rekreációs központokban, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél, sportigazgatási szerveknél, területi és települési önkormányzatoknál. Megfelelő nyelvtudás és nyitottság esetén a sport nemzetközi szervezetei (nemzetközi sportszövetségek, egy nagy világesemény szervezői csapata) is nyitva állnak előtted. Egy sportszervező – amennyiben elég kreatív – önállóan kezdeményezve is létrehozhat sportegyesületet, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat, megalapíthat sportvállalkozást, elhelyezkedhet a sportmédiában.

Tanulmányaidat mesterszakon is folytathatod.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo