Logo of Eötvös Loránd University

MAalkalmazott matematikus

More information

math.elte.hu 

Programme structure

A tanterv a ttk.elte.hu/oktatas/msc oldalon érhető el.

Career opportunities

A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kontact:
Nagy Éva
Stipendium Hungaricum koordinátor
sh@ttk.elte.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo