More information

tatk.elte.hu/szakok/alap/szocialismunka 

Overview

A szociális munka dinamikus, változatos, kihívásokkal teli szakma, melyre a társadalmi-gazdasági fejlődéssel párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik. Elsősorban kiszolgáltatott társadalmi csoportokkal foglakozik, nekik nyújt szükségletalapú szolgáltatatást szociális és életvitelbeli problémáik megoldásában.

Szociális munkásokat alkalmaznak a családsegítő és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, a hajléktalan ellátás, az egészségügy területén, időseket ellátó otthoni és intézményi szolgálatokban, a szegénység és társadalmi kirekesztődés kezelésében, a fogyatékkal élők ellátásában, drogambulanciákon, és a büntetés-végrehajtás területén, Magyarországon és külföldön, állami, üzleti alapon működő, önkormányzati, civil és egyházi intézményekben.

A képzés célja, hogy mindezen területen használható elméleti és gyakorlati tudást adjon a diákok kezébe, felkészítse őket arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek, családok, csoportok és közösségek társadalmi helyzetét, motivációt, szükségleteit illetően képesek legyenek a helyzetfelismerésre és a megfelelő segítő módszerek alkalmazására. Az ehhez szükséges magas szintű társadalomtudományi, pszichológiai és jogi tudást, valamint a szociális munka elméletének és gyakorlatának ismereteit nyújtja a képzés. A diákok tanulmányaik során jelentős időt töltenek terepen: önkéntes munkát végeznek, részt vesznek szakmára felkészítő, személyiség- és készségfejlesztő sajátélményű gyakorlatokon és külső terepeken, szociális szolgáltatásokban megszervezett szakmai gyakorlatokon.

Programme structure

https://tatk.elte.hu/szakok/alap/szocialismunka/kkk

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States