More information

tatk.elte.hu/szakok/alap/nemzetkozi 

Overview

A nemzetközi tanulmányok szak olyan képzést nyújt a hallgatóknak, amelyben egyszerre kapnak a történeti és elméleti alapok mellé világpolitikai és európai uniós ismereteket, valamint a világ legtöbb országában hasznosítható gyakorlati tudást. A cél olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. A végzettek képesek lesznek pályázatok előkészítésére, megírására és lebonyolítására is. Az alapképzés során megszerzett ismeretek megalapozzák a nemzetközi tanulmányok mester szintű képzését, és további társadalomtudományi mesterszakokon történő továbbtanulást. Ideális jelentkező az, aki érdeklődik a társadalomtudományok iránt, érdeklődik országok, népek és intézmények között szövődő nemzetközi kapcsolatok iránt, szeretné hasznosítani nyelvtudását.

Szakigazgatók:
Turai Katalin, egyetemi adjunktus

Felvételi követelmények:
A jelentkezőknek csatolnia kell az érettségi bizonyítványt és a középiskola utolsó két évének bizonyítványait eredeti nyelven. Ha az eredeti dokumentumok nem magyar vagy angol nyelven kerültek kiállításra, a dokumentumok magyar vagy angol nyelvű fordítását is csatolni szükséges.

További feltöltendő dokumentumok:

  • motivációs levél magyarul
  • teljesítésigazolás (transcript of records) a magyar előkészítő képzésről
  • a magyar előkészítő képzés sikeres lezárását igazoló nyilatkozat
  • útlevélmásolat

Felvételi procedúra:

A teljes jelentkezési csomaggal rendelkező jelentkezőket a felvételi bizottság szóbeli felvételi vizsgára hívja. Az intézményi felvételi pontok a korábbi tanulmányi eredményekből (a leadott dokumentumok alapján) és a szóbeli felvételi vizsga eredményéből tevődnek össze. A felvételi vizsga a jelentkezők általános, valamint szakmai tudását és érdeklődését méri fel.

A sikeres felvételi vizsga a felvétel feltétele. Sikertelen felvételi vizsga esetén a jelentkezést elutasítjuk.

Felvételi vizsga:
Igen

Felvételi vizsga típusa:
Szóbeli

Felvételi vizsga helyszíne:
Online

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A végzettséggel megcélozható állások

  • Projektmenedzser: Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek menedzselése a közreműködő szervezet szintjén (projektek, pályázatok bírálata, közbeszerzések ellenőrzése, szakmai előrehaladásának nyomon követése, illetve a projektek lezárása és az azt követő figyelemmel követés).
  • Programmenedzser: Az adott szervezet által kezelt, egyes európai uniós támogatásból finanszírozott operatív programok megvalósításával kapcsolatos program- és projektszintű feladatok ellátása.
  • Pályázatíró: Európai Uniós projektek pályázatainak írása és megvalósítása.
  • Pályázati tanácsadó: Feladata a pályázatgenerálás és készítés, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, pályázati utógondozás, monitoring.

Ahol az oklevél még hasznos lehet

  • Külügyi újságíró: Az újságíró riportokat készít, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sporteseményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztatókon vesz részt, ezekről beszámolót, híranyagot, illetve kommentárt ír.
Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo