More information

elelmiszertudomany.uni-mate.hu/..épzések 

Overview

A képzés leírása:
A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széles körűen értelmezett biotechnológiai rendszerek, és az azokat működtető személyzet irányítására, analitikai vizsgálatok, gyártásközi és végső minőségellenőrzés végzésére, valamint legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére. A képzés lezárultával a biomérnök részt vehet technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, részfeladatokat láthat el kutatásokban, a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Választható szakirányok: – alkalmazott biotechnológiai, – környezetgazdálkodási.

Szakfelelős:
Dr. Quang D. Nguyen
Nguyen.Duc.Quang@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment