Logo of University of Miskolc

BAigazságügyi igazgatási

More information

jogikar.uni-miskolc.hu/..pzesek?kepzesId=1 

Overview

A program leírása:
A képzés célja igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi követelmény: érettségi vizsga
Felvételi vizsga: van
Felvételi vizsga típusa: szóbeli
Felvételi vizsga helyszíne: online / elektronikus
Felvételi vizsga jellege: általános elbeszélgetés

Kapcsolattartó személy:
Csiréné Gergely Katalin
SH asszisztens
rekgkata@ui-miskolc.hu

Felvehető ösztöndíjasok száma (minimum):
1
Felvehető ösztöndíjasok száma (maximum):
5

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment