Logo of Óbuda University

BScépítőmérnöki

Óbuda University
Hungary, Budapest
Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering Hungary, 1146 Budapest Thököly út 74.
More information

ymmf.hu/../tanterv/2016/2016_bsc_epito.pdf 

Overview

A szak képzési célja:

Felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati után az elvégzett ágazat és azon belüli specializációnak megfelelően szerezhető meg.

Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek az elvégzett ágazat és specializációnak megfelelően:
– kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére
– egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására
– irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban

Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
– műszaki vezetői tevékenység végzésére
– építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére
– építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására
– településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén
– kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States