More information

alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/..veszet-ma 

Overview

Az Alkalmazott nyelvészet mesterszakon (MA) olyan szakembereket képezünk, akik az egyén és a társadalom nyelvvel kapcsolatos problémáinak megoldására szakosodtak. Olyan nyelvészeti és módszertani ismeretekkel felvértezve kerülnek ki a diplomásaink, amelyekkel a modern kor követelményeinek nyelvi kihívásait próbálják megoldani. A képzés magyar nyelvű.
A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló tudást nyújtjuk arról, miként működik a(z) (egy, két és több) nyelv az agyban, a társadalomban, a mindennapi kommunikációban.
A szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekelnek az első- és második nyelvelsajátítási, kétnyelvűségi kutatások; a nyelvi szocializáció; a civil és a politikai szféra számára egyaránt érdekes médianyelvészeti elemzések; nyelvtervezés a többségi és kisebbségi nyelv (nemzetiségi, környezeti, regionális) vonatkozásában; a szerkesztés, lektorálás, nyelvi tanácsadás; ismeretterjesztő és tudományos írásmművek létrehozása; nyelvészeti kísérletek kidolgozása, kivitelezése; kísérleti eredmények feldolgozása, stattisztikai elemzése, értékelése; a tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

Programme structure

https://alknyelvweb.mftk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/modelltantervek

Career opportunities

tudományos pálya – PhD képzés (intézetünkben is), nyelvi-kommunikációs tanácsadás; szóvivői tevékenység; igazságügyi nyelvész; nyelvi szakreferens; média

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment