Logo of Pázmány Péter Catholic University

BAnemzetközi tanulmányok

More information

btk.ppke.hu/..mzetkozi-tanulmanyok-tanszek 

Overview

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Link:
btk.ppke.hu/felvetelizoknek/szakajanlo-a-2021-2022-es-tanevre/alapkepzesek-ba/nemzetkozi-tanulmanyok

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States