More information

btk.pte.hu/hu/kepzeseink/magyar-alapszak 

Overview

Rövid leírás
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik az irodalom iránt érzékenységet tanúsítanak, kiterjedt olvasottságúak, és valamilyen idegen nyelvet alap- vagy középfokon ismernek. Várjuk azokat is, akik a magyar nyelv és általában a nyelvek szerkezete, története és használata iránt érdeklődnek. Érdekli őket az elemzés és az értelmezés, és/vagy szívesen vesznek részt irodalmi és nyelvészeti jellegű műhelyeken, kutatásokban (ld. pl. OTDK).

Képzés célja
magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására (pl. irodalomtudomány, alkalmazott nyelvészet, hungarológia/magyar mint idegen nyelv).

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahely általában költségvetési szervek (kultúra, oktatás), főként fővárosi székhelyűek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadó, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás: szerkesztő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States