More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
A pezsgő szellemi és kulturális életéről ismert, római alapokra épült baranyai városban a régmúlt mindennapjai iránt érdeklődő hallgatókat keresünk, akiknek nem hasztalan időtöltés régi tárgyak és iratok vizsgálata. Feltárul számukra az őskori, ókori és középkori világ mindennapjainak sokszínűsége (hadsereg, kézművesség, misztikus vallási képzetek). Természetesen az ecset és az ásó használata mellett a legújabb technikák (légirégészet, 3D-s fotó rekonstrukciók) alkalmazását is elsajátíthatod.

Képzés célja
régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és két általuk választott szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Szeretnéd kezedbe fogni a történelmet? Szeretnél te magad is történelmet írni tárgyak, régészeti leletek és lelőhelyek segítségével? A kutatót a tudományos módszertan ismerete választja el az érdeklődőtől. Tanulj te is a Pécsi Tudományegyetem Régészet BA és MA képzésén, képezd magad kutatóvá! A Régészet Tanszéken nagyon jó társaság, családias közösség vár, ahol van idő és lehetőség a tudományos elmélyedésre, sok-sok régészeti terepmunkára, kirándulásokra, közös beszélgetésekre, minden hallgató egyéni fejlesztésére. Tudományos igényességgel ismerjük meg az őskori, ókori és középkori világ mindennapjait, megtanuljuk értelmezni mindazt, amit egy régészeti korú tárgy mondhat nekünk. Régészdiplomával elsősorban a múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, és bármely kulturális területen el lehet elhelyezkedni.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek: 26-42 kredit:

általános alapozó ismeretek (latin nyelv, filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, történelemtudomány): 16-32 kredit,
más tudományterületek ismeretei 10 kredit;
- régészeti szakmai ismeretek: 100-150 kredit, amelyből

szakmai alapozó és módszertani tárgyak (bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, a régészet természettudományos módszerei, a régészettel rokon területek ismeretei) 30-60 kredit,
tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat) 6-12 kredit,
muzeológia 4-8 kredit,
egyes régészeti szakterületekhez kapcsolódó ismeretek (két választott szakterület) 60-70 kredit
A képző intézmény által ajánlott szakterület lehet: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, minisztériumok, államigazgatás.


Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régésztechnikus.Az itt szerzett diplomával elsősorban múzeumi szférában, egyetemeken, kutatóintézetekben, egyéb kulturális területen adódnak elhelyezkedési lehetőségek, azonban a régészeti örökség fokozott európai védelmének köszönhetően egyre több munkát kínálnak a fiatal pályakezdőknek különböző régészeti feltárásokra és feldolgozásokra szakosodott hazai és külföldi cégek is. A kutatás iránt elkötelezett hallgatók számára pedig a BA és MA tanulmányok után PhD (doktori) képzés lehetősége is adott.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo