More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Képzés célja
A Pécsi Tudományegyetemen 2010-ben elindult MA-képzés keretében olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és forrásértelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei 5-15 kredit;
régészetelméleti és módszertani ismeretek, egyéb speciális ismeretek 5-15 kredit;
specializációs modul, legalább két régészeti szakterület követelményeinek teljesítésével 50-70 kredit.

A szakmai gyakorlat követelményei:

Legalább kétszer két hét ásatási (feltárási és egyéb tereptani) és egy hónap múzeumi gyakorlat.


Szakirányok, specializációk:
Kora keresztény régészet, Római régészet
Római régészet, Népvándorlás kori régészet
Kora keresztény régészet, Népvándorlás kori régészet

Career opportunities

Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, más típusú közgyűjtemények szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, kutatási programok, kutatócsoportok, minisztériumok, államigazgatás, régészeti profillal rendelkező / régészeti ismeretanyagot igénylő magáncégek.

Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos kutató, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régész.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo