More information

btk.pte.hu/..nk/szabad-bolcseszet-alapszak 

Overview

Rövid leírás
etika, esztétika, filozófia, film, művészettudomány

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Career opportunities

Tipikus munkahely: tudományos ill. akadémiai intézmények, sajtó, média területe, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadók, könyv és folyóirat szerkesztőségek, közművelődési és kulturális intézmények széles köre

Tipikus munkakör: tudományos munkatárs, kutató, kritikus, újságíró, sajtóreferens, szerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus, kulturális programszervező, közművelődési intézmények, kulturális alapítványok, szervezetek alkalmazottja tág munkaköri lehetőségekkel.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States