More information

btk.pte.hu/..pzeseink/szociologia-alapszak 

Overview

Rövid leírás
A pécsi szociológus alapképzés célja olyan sokoldalú társadalomtudományos ismeretekkel és széleskörű elemzői repertoárral rendelkező szakemberek képzése, akik módszeresen fejlesztik szakmai készségeiket és tudatosan tervezik szakmai karrierjüket.

Képzés célja
A pécsi szociológia képzés erőssége, hogy hallgatóink magabiztos tudást szereznek a magyar társadalomról, az európai társadalmi folyamatokról és globális összefüggésben képesek értelmezni a társadalmi jelenségek széles körét, köztük a nemzedékek formálódását, az életstílus alakulását, az online világ tereit, az innovációs folyamatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket.A digitalizációs átalakulás kreatív rombolása nyomán átalakuló munkapiacon a szakmaspecifikus ismeretek fontosak maradnak ugyan, de megnő azoknak a szinte minden munkahelyen egyre magasabban értékelt szakmai kompetenciáknak a szerepe, amelyek fejlesztését a pécsi szociológia képzés egyedülálló szakmai készségfejlesztési és karriertervezési modul keretében biztosítja. Ide tartoznak a proaktív tanulási technikák és stratégiák, az innovatív gondolkodás és a csapatmunka, a komplex problémamegoldás, az elemzőkészség, a kreativitás, az eredetiség, a kezdeményezőkészség és természetesen a digitális kompetenciák, amelyeket a felhasználó szinten felülemelkedő alkotóerővé formálunk a képzés során. A személyes eredményesség fejlesztése átszövi szakmaspecifikus képzési ajánlatunk kulcselemeit is. A tanulmányok végzéséhez személyes támogatást nyújtunk hallgatói és oktatói mentorokkal, a hallgatói közösségi élet formálódását pedig a szakmai munkához kapcsolódó csapatépítő alkalmakkal segítjük elő.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Az életünket formáló digitalizációs átalakulásban hallgatóink nem pusztán felhasználóivá, hanem aktív formálóivá is válnak az online környezetnek, képességeik révén a szervezetek széles körében nagy értéket képviselő munkafeladatokba kapcsolódhatnak be. Az adatrobbanás miatt a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a hivataloktól a helyi és a nemzetközi szervezetekig mindenhol szükség van olyan szakemberekre, akik a kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtésével, elemzésével, értelmezésével, vizualizációjával, illetve színvonalas szövegek alkotásával képesek hozzájárulni a szervezetek sikerességéhez, fejlődéséhez, átalakulásához.A pécsi szociológus szakmai műhely szerteágazó kapcsolatai révén támogatjuk végzettjeink szakmai beágyazódását mind a gyakorlati élet szereplői, mind a társadalomtudományi kutatóműhelyek munkatársai körében. Alapszakos hallgatóink elhelyezkedési esélyei kedvezően alakulnak a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai szerint, sokan a munkavállalással párhuzamosan szociológia mester, majd doktori tanulmányokat folytatnak a PTE-n, illetve országszerte.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States