More information

btk.pte.hu/..pzeseink/szociologia-alapszak 

Overview

Rövid leírás
A pécsi szociológus alapképzés célja olyan sokoldalú társadalomtudományos ismeretekkel és széleskörű elemzői repertoárral rendelkező szakemberek képzése, akik módszeresen fejlesztik szakmai készségeiket és tudatosan tervezik szakmai karrierjüket.

Képzés célja
A pécsi szociológia képzés erőssége, hogy hallgatóink magabiztos tudást szereznek a magyar társadalomról, az európai társadalmi folyamatokról és globális összefüggésben képesek értelmezni a társadalmi jelenségek széles körét, köztük a nemzedékek formálódását, az életstílus alakulását, az online világ tereit, az innovációs folyamatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket.A digitalizációs átalakulás kreatív rombolása nyomán átalakuló munkapiacon a szakmaspecifikus ismeretek fontosak maradnak ugyan, de megnő azoknak a szinte minden munkahelyen egyre magasabban értékelt szakmai kompetenciáknak a szerepe, amelyek fejlesztését a pécsi szociológia képzés egyedülálló szakmai készségfejlesztési és karriertervezési modul keretében biztosítja. Ide tartoznak a proaktív tanulási technikák és stratégiák, az innovatív gondolkodás és a csapatmunka, a komplex problémamegoldás, az elemzőkészség, a kreativitás, az eredetiség, a kezdeményezőkészség és természetesen a digitális kompetenciák, amelyeket a felhasználó szinten felülemelkedő alkotóerővé formálunk a képzés során. A személyes eredményesség fejlesztése átszövi szakmaspecifikus képzési ajánlatunk kulcselemeit is. A tanulmányok végzéséhez személyes támogatást nyújtunk hallgatói és oktatói mentorokkal, a hallgatói közösségi élet formálódását pedig a szakmai munkához kapcsolódó csapatépítő alkalmakkal segítjük elő.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;

- szakszociológiák 18-54 kredit;

- kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai (pszichológia, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, demográfia, közgazdaságtudomány) 18-54 kredit;

- kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit

- szakmai készségfejlesztés, szakmai karriertervezés (tanulásmódszertan, digitális készségek, innovációs ismeretek, ötletfejlesztés csapatmunkában, szakmai karriertervezés, szakmai kapcsolatbővítés, szakmai portfólió) 18 kredit


A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.Szakirányok, specializációk:
Digitális társadalom
Nemzedékek és életutak


A specializációk célja: A specializációk célja, hogy elmélyült, naprakész tudást és a gyakorlati életben is alkalmazható készségeket biztosítson két tematikus területen. A specializáció elvégzésével hallgatóink átfogó problémaérzékelésre tesznek szert, képessé válnak a specializáció tématerületén folyó kutatómunkába, illetve innovációs tevékenységekbe történő bekapcsolódásra.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Az életünket formáló digitalizációs átalakulásban hallgatóink nem pusztán felhasználóivá, hanem aktív formálóivá is válnak az online környezetnek, képességeik révén a szervezetek széles körében nagy értéket képviselő munkafeladatokba kapcsolódhatnak be. Az adatrobbanás miatt a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a hivataloktól a helyi és a nemzetközi szervezetekig mindenhol szükség van olyan szakemberekre, akik a kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtésével, elemzésével, értelmezésével, vizualizációjával, illetve színvonalas szövegek alkotásával képesek hozzájárulni a szervezetek sikerességéhez, fejlődéséhez, átalakulásához.A pécsi szociológus szakmai műhely szerteágazó kapcsolatai révén támogatjuk végzettjeink szakmai beágyazódását mind a gyakorlati élet szereplői, mind a társadalomtudományi kutatóműhelyek munkatársai körében. Alapszakos hallgatóink elhelyezkedési esélyei kedvezően alakulnak a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai szerint, sokan a munkavállalással párhuzamosan szociológia mester, majd doktori tanulmányokat folytatnak a PTE-n, illetve országszerte.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo