More information

btk.pte.hu/..ilm-rendezo-muvesz-mesterszak 

Overview

Képzés célja
dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

a dokumentumfilm-készítés filmesztétikai, társadalomtudományi, film- és kultúrtörténeti háttere 14-26 kredit;
dokumentumfilm-rendezés és a film létrehozásának folyamata 58-90 kredit;
a dokumentumfilm-készítés hazai és nemzetközi pályázati, fejlesztési és produkciós közege 2-10 kredit.


A képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll. Az első két félévben a XXI. század igényeinek megfelelően témájában és megközelítési módjában alapvetően interdiszciplináris jellegű. Széleskörű lehetőséget kínál a társadalmi problémák (pl. kisebbségi lét, szociális területek, kultúraközvetítés) a mozgókép intermediális formái (pl. képregény, animáció, dokudráma, fikciós film stb.) és a tudományos módszerek (pl. kognitív pszichológia, narratológia, művészetterápia, esztétika, a mozgókép elmélete és története) megismerésére és elsajátítására. A második két félévben a gyakorlati képzés során lehetőség van részképzésre különböző hazai és külföldi stúdiókban és központokban, így a pécsi UnivTV-nél, a budapesti az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Stúdió és Filmarchívumban és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán, ahol magas technikai szinten a szakmai legkiválóbbjainál lehet elsajátítani a filmkészítés tudományát.A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerinti, filmkészítésben (írás, előkészítés, forgatás, utómunka), különböző szakmai eseményeken (fesztivál, workshop, konferencia) való részvétel Magyarországon, külföldön.

Career opportunities

Filmrendező.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo