More information

btk.pte.hu/..pzeseink/filozofia-mesterszak 

Overview

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az elemző, összefoglaló és további elmélyülést igénylő gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.Várjuk azokat, akik szeretnének egyre kifinomultabb fogalmi eszköztárral filozófiát művelni, szívesen folytatnák majd filozófiai tanulmányaikat egy hazai vagy külföldi doktori iskolában vagy csak egyszerűen továbbmélyítenék filozófiai ismereteiket. A képzés során a filozófia olyan nagy múltra visszatekintő és a kortárs filozófiában is sokat diszkutált diszciplínáiban mélyülhet el, mint a metafizika, az ismeretelmélet, a logika, a nyelvfilozófia, az etika, a társadalom- és politikafilozófia, miközben továbbfejlesztheti a filozófiai kérdések és válaszok professzionális módon való kutatásához szükséges képességeit.

Programme structure

Főbb témakörök:
Filozófiatörténet 24-70 kredit;

Logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, elmefilozófia, tudományfilozófia 12-35 kredit;

Politikai filozófia, etika, esztétika, történelemfilozófia, vallásfilozófia, alkalmazott filozófiák 12-35 kredit.

Career opportunities

Filozófus.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo