More information

btk.pte.hu/..es-kulturatudomany-mesterszak 

Overview

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az irodalomtudomány és a kultúratudomány alapvető kérdéseiről átlátják és értik az irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely irodalomtudományi és kultúratudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek, irodalmi és kulturális szövegek tudományos elemzésére, esztétikai és poétikai-retorikai létmódjuk figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a nyelvi-közvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, az irodalom társművészetekhez fűződő kapcsolatát, valamint az irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

általános kultúratudományi ismeretek 6-18 kredit;
esztétikai és filozófiai ismeretek 4-10 kredit;
irodalomtudományi ismeretek 14-36 kredit.
A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók az irodalom- és kultúratudomány egy részterületéről, amelynek további kreditértéke 40-60 kredit.

Szakirányok, specializációk:
- alkalmazott irodalomtudomány

- irodalomtörténet és összehasonlító irodalomtudomány

- kortárs irodalom- és kultúratudomány

- színháztudomány

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
A kultúra, a művelődés, illetve az oktatás területén: egyetemek, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, iskolák, könyvtárak, könyvkiadók, irodalmi, művészeti folyóirat-szerkesztőségek, ügyviteli munkahely, sajtó, színház, oktatási központok, kulturális alapítványok, kulturális és humán szolgáltató ágazat, kulturális menedzsment; a specialitása miatt elsősorban kutatás, diplomácia, oktatás, közművelődés (irodalmár, történész) területein.

Tipikus beosztás: egyetemi vagy főiskolai oktató, kutató, tudományos munkatárt, szerkesztő, szövegíró, szakértő, lektor, korrektor, ügyintéző, kulturális szervező, riporter

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo