More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Képzés célja
olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Tipikus munkahely: oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona.

Tipikus feladatkör: pályaválasztási, munkaügyi tanácsadás, prevenciós és mediátor feladatok ellátása, HR-feladatok, munkaerő-kiválasztás. Tesztek, interjúk felvétele, felmérések végzése egyének, csopotok és szervezetek minőségfejlesztése céljából. Tervezhet és vezethet csoportfoglalkozásokat és tréningeket szervezetfejlesztés céljából, megfelelő tapasztalat és odaillő plusz képzettség birtokában.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States