More information

btk.pte.hu/..eseink/szociologia-mesterszak 

Overview

Rövid leírás
A pécsi szociológus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült diszciplináris ismereteik birtokában képesek összetett társadalmi problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és más szakmák képviselőivel együtt megoldani. Széles körű szakmai kapcsolatrendszer birtokában szakértőként és vezetőként is képesek komplex kutatási vagy gyakorlati életbeli feladatok, projektek megvalósítására.

Képzés célja


A pécsi szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett főiskolai végzettségük mellé egy színvonalas egyetemi diplomát kívánnak szerezni, amely mögött elmélyült elméleti és kutatás-módszertani ismereteket állnak. A szociológia mester hallgatók emelt szintű elemzői ismeretekre és gyakorlatra tesznek szert, jártasságot szereznek a kutatói műhelymunkában, valamint a kutatási projektciklusban. A szakmai karriertervezési modul lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatépítésre és a szakmai gyakorlat partnerhálózatunk intézményeiben történő megszerzésére.A képzés felöleli a társadalomtudományos kutatási projektek teljes projektciklusát az alap- az alkalmazott és a fejlesztésekhez kapcsolódó kutatások területén.

1. projektek fő paramétereinek tervezése (kutatási források térképe, megvalósítási időszak, tevékenységek típusai, közreműködők köre, költségvetés, kockázatelemzés);

2. a projektek megvalósítása (tudományos munka szervezése, munkamegosztás, szakmai projektmenedzsment, pénzügyi és adminisztratív projektmenedzsment);

3. a tudományos kutatási projektek eredményei és hatása a szakmai karrierút kontextusában (publikációk, network, peer review, hivatkozható projekttapasztalat).

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Egyetemi diplomájuk birtokában a pécsi szociológus mester képzésen végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol önállóan vagy csapatban kell komplex problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és megoldani, illetve irányítani kell szervezeti egységek munkáját. A szakmai gyakorlattal megerősödő szakmai beágyazottságuk lehetővé teszi, hogy országszerte sikerrel pályázzanak olyan állásokra, ahol kamatoztathatják mind szakmaspecifikus felkészültségüket, mind az innovációs folyamatok, valamint a projekttevékenységek terén szerzett gyakorlati tapasztalataikat.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo