More information

btk.pte.hu/..zeseink/tortenelem-mesterszak 

Overview

Képzés célja
A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza a doktori iskolába való továbblépést. Képzésünk a kis létszám okán lehetőséget nyújt arra, hogy tutori rendszerben az önálló kutatások segítésére helyezze a hangsúlyt, így kontaktórákat mérsékelt számban látogatnak a hallgatók. Minden hallgató egy speciális programban tanul, vagyis kizárólag az érdeklődésének megfelelő korszakkal foglalkozik a 4 szemeszter során így lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Más egyetemektől eltérően az MA nem a BA ismétlését jelenti.

Career opportunities

Elhelyezkedési területek
Végzettjeink többsége eddig a különböző közgyűjteményekben, egyetemeken/főiskolákon tanársegédként, tudományos segédmunkatársként helyezkedett el, de sokan dolgoznak a politika különböző területein, pl. külügyminisztériumi referensként, önkormányzatoknál, EU-szakreferensként az Országgyűlési Hivatalban, miniszterelnöki hivatalban. Van köztük külkereskedelmi asszisztens, témavezető-szerkesztő regionális televíziónál.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo