Logo of University of Pécs

BAelőadó-művészet (kórusvezető előadóművész)

More information

art.pte.hu/zmi 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar/európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik alapján kiművelt zenei ízléssel, technikával képesek kórusokat vezetni.
Oklevélben szereplő képzettség neve:
kórusvezető előadóművész
Képzési jellemzők:
Főbb tárgyak
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit

filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret, akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kórus;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit

vezénylés technikája, hangképzés, repertoárismeret, stílusismereti kurzusok;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States