More information

art.pte.hu/.._kepzesek/szobraszmuvesz_szak 

Overview

Oklevélben szereplő képzettség neve:
Okleveles szobrászművész
Képzés célja:
A szobrászművész képzés célja a háromdimenziós vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Főbb témakörök:
rajz-szobrászat,
művészeti anatómia és térábrázolás,
ábrázoló geometria,
alakrajz,
anyagismeret,
művészettörténet,
filozófia,
esztétika

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States