More information

art.pte.hu/zmi 

Overview

Oklevélben szereplő képzettség neve:
okleveles kóruskarnagy-művész
Képzés célja:
A képzés célja olyan kóruskarnagy-művészek képzése, akik szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes énekkari kultúra értékeit. Tájékozottak az énekkari művészet repertoárjában, azt gyakorlatban tudják alkalmazni.
Képesek új énekkari együttesek létrehozására, irányítására. Kiművelt elméleti, vokális és részben hangszeres képességeiket egyéni módon alkalmazzák.
A végzettek alkalmasak a kórusművészet területén folyó tudományos munkában, valamint doktori képzésben részt venni.

Képzési jellemzők:
A képzés az alapvető elméleti kurzusokon túl kiemelten gyakorlatorientált.
A hallgatók aktív részesei az egyetemi kórusok és más kórusokban munkájának, tovább fejlesztik vezényléstechnikai képességeiket, a kórusvezetéshez, alapításhoz szükésges ismereteiket.

Főbb témakörök:
Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges:

- alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit (zenetörténet, népzene, művelődési ismeretek, hangversenylátogatás)

- szakmai törzsanyag: 20-30 kredit (zenetörténet, népzene, analízis, zeneszerzési gyakorlat, szolfézs, zongora)

- differenciált szakmai ismeretek: 40-55 kredit (vezényléstechnika, énekkari- és zenekari vezénylés, magánének, kamaraének)

- szabadon választható kreditek: 25 kredit

- diplomamunka: 15 kredit

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States