Logo of Széchenyi István University

MScregionális és környezeti gazdaságtan

More information

felveteli.sze.hu/..ezeti-gazdasagtan-msc-1 

Overview

A mesterszak a gazdaság és a társadalom térbeli szerveződésének elemzésével, tervezésével és menedzselésével foglalkozik, a leghaladóbb elméletek és módszerek alapján. A képzés kiemelt figyelmet fordít a jövőt alakító tényezők, tendenciák (pl. városok jelentőségének növekedése, autonóm járművek megjelenése, innovatív városmenedzsment megközelítések, üzleti modellek) területi és környezeti-fenntarthatósági hatásainak vizsgálatára. A kis létszámú évfolyamoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a vezető oktatók elméleti és alkalmazott kutatási projektjeibe való bekapcsolódásra, ezáltal tudásuk gyarapítására és elmélyítésére, valamint szakmai kapcsolataik építésére. A végzett hallgatók tanulmányaikat a Széchenyi István Egyetem Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskolájában folytathatják.

Programme structure

https://felveteli.sze.hu/regionalis-es-kornyezeti-gazdasagtan-msc-1

Career opportunities

https://felveteli.sze.hu/regionalis-es-kornyezeti-gazdasagtan-msc-1

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo