Logo of University of Pécs

BAelőadó-művészet (klasszikus tuba előadóművész)

More information

art.pte.hu/zmi 

Overview

Oklevélben szereplő képzettség neve:
klasszikus hangszeres előadóművész
Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadó-művészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formáló-készséggel művészi szolgálat ellátására képesek zenekarokban, énekkarokban és kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Képzési jellemzők:
A képzés az általános műveltségi és zenei elméleti tárgyakon kívül elsősorban gyakorlati jellegű.

A hallgatóknak lehetségük van hangszerjátékuk, repertoárismeretük fejlesztésére, kamarazenei és zenekari hangszeres játékban való aktív részvételre.

Főbb témakörök:

Főbb tárgyak
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit

filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit

a hangszeres főtárgy, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, a szakirányú diploma megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States