Logo of University of Pécs

MAklasszikus hangszerművész (hegedű szakirány)

More information

art.pte.hu/zmi 

Overview

Oklevélben szereplő képzettség neve:
Okleveles hangszerművész
Képzés célja:
A képzés célja hangszerművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők:
A képzés kiemelten gyakorlatorientált. Az egyéni hangszeres tárgyakon kívül nagy hangsúly helyeződik az együttzenélésre, az zenekari munkára.
Fellépésekkel, koncertlehetőségekkel segítünk felkészülni hallgatóinak jövendőbeli szakmai életükre, előadóművészi pályájukra.

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a hangszeres (szóló) előadó-művészet kapcsolódása a kultúra és a művészeti élet különböző területeihez 3-31 kredit;

- a zeneművészet elméleti, történeti területei 10-34 kredit.

A szakirányok tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

- a szakirány szerinti szólóhangszeres előadó-művészet 18-50 kredit,

- a szakirány szerinti kamarazenei és zenekari hangszerjáték 4-48 kredit

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States