More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/szocialismunka 

Overview

A szociális munka mesterszak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik már meglévő alaptudásukra építve képesek a szociális munka gyakorlatában korszerű szemléletek és módszerek alkalmazására, megfelelő rálátással bírnak ezek rendszerszintű összefüggéseire, az egyének és közösségek öntevékenységére. A képzés lényege az ismeretek integrálása, egy-egy választott terület dilemmáinak, kihívásainak elméleti és gyakorlati szempontú feldolgozása által. 

A képzés során a hallgatók interaktív módon, kis létszámú csoportokban, kollegiális légkörben mélyítik el tudásukat, saját projekteket hoznak létre és vitatnak meg, és ezek végrehajtásához segítséget is kapnak.

A szociális munka mesterszak támaszkodik a hallgatók önállóságára, az oktatókkal szakmai partnerségi viszonyban működnek együtt.  Használható tudást, gyakorlati és fejlődési lehetőséget kínál. 

A szociális munka mesterszakon végzettek mind a kutatásban, mind a szakpolitika formálásban, mind az oktatásban helytállnak. Olyan szakemberekké válnak, akik képesek a különböző jóléti rendszerek elemeit összehangoló gyakorlatok megvalósítására, változások menedzselésére, valamint a szakon szerzett ismeretek, tapasztalatok és az ezek mentén megfogalmazott javaslatok igazgatásba és döntéshozatalba történő becsatornázására. Jó eséllyel találnak munkát az állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatási és közigazgatási intézményeknél.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőségek állami, egyházi és civil intézmények hátterét, koncepcióját, gyakorlatát kialakító szervezeteknél, államigazgatásban, közigazgatásban.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo