More information

tok.elte.hu 

Overview

Online felvételi vizsga

Szóbeli elbeszélgetés. a felvételi eljárás során előre megadott, magyar és angol nyelvű szakirodalmak közül egyről, amit a jelölt választ (lista ld. alább)
Motivációs beszélgetés: milyen motivációi vannak, miért jelentkezett.

Szakirodalmi lista a Gyermekkultúra mesterképzési szakra történő felvételi beszélgetéshez – A felvételi alkalmával egy, a felvételiző által választott tanulmányról szabadon beszélgetünk

Bajzáth Mária (2016). Népmesekincstár mesepedagógia – Mesék és művészetek a pedagógiában. In Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 188-198). ELTE TÓK. www.e-pakk.hu/gykebook.pdf

Balogh, B., & B. Zsoffay, K. (2020). Erdőóvoda. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(3), 237-252. doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.237.252

Bauer, Z., & Gonda, J. (2020). Tanuljunk emberséget az állatoktól! Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(3), 93-115. doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.93.115

Bauer, Z., & Papik, E. (2020). A természettudományos nevelés szakköri lehetőségei. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(3), 217-229. doi.org/10.31074/gyntf.2020.3.217.229

Bárdos, J. (2019). A magyar népmesék dramatizáltságáról. Könyv és Nevelés 1. folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/a-magyar-nepmesek-dramatizaltsagarol

Bereczkiné Záluszki, Anna (2016). Művészeti nevelés és hagyományápolás a tótkomlósi szlovák nemzetiségi óvodában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 4(1), 172–176. doi.org/10.31074/gyntf.2016.1.172.176

Chan, T. W. & Goldthorpe, J. H. (2007a). Social stratification and cultural consumption: Music in England. European Sociological Review, 23(1), 1–19. doi.org/10.1093/esr/jcl016

Chan, T. W. & Goldthorpe, J. H. (2007b). Social stratification and cultural consumption: The visual arts in England. Poetics, 35(2), 168‒190. doi.org/10.1016/j.poetic.2007.05.002

Császár, L. (2021). CoronArt – Művészet a korona idején. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 97‒130. doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.97.130

Damen, M. L. & Van Klaveren, Ch. (2013). Did Cultural and Artistic Education in the Netherlands increase Student Participation in High Cultural Events? De Economist, 161, 447–462. doi.org/10.1007/s10645-013-9217-1

Eck, J., Kaposi, J. & Trencsényi, L. (2016, Eds.). Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf

Featherstone, M. (1987). Lifestyle and consumer culture. Theory, Culture and Society, 4. 55–70. doi.org/10.1177/026327687004001003

Gajdóné, A., Koósné, J., & Merényi, H. (2021). A regényolvasás (be)vezetése – meseregények az olvasóvá válás folyamatában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 261-299. doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.261.299

Gombos Péter (2016). Disztópiák viadala, disztópiák diadala. In Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 146-155). ELTE TÓK. www.e-pakk.hu/gykebook.pdf

Gönczöl, A. (2021). Olvasóvá nevelés óvodáskorban a drámapedagógia módszereivel. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 250-260. doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.250.260

Gyöngy Kinga (2021). Művészet és játék kisgyermekkorban In Kolosai, Nedda (2021 szerk.), Élni a kultúrát! – játék, művészetpedagógia és tudomány: fókuszban: játék és gyermekkultúra (pp. 53-60). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. ISBN 978-963-489-425-4 41-52 mpk.elte.hu/download/4_MPK_ELTE_konferenciakotet_2020_2021.pdf

Janurik, M. & Józsa, K. (2018). Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező.
Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 5‒17. doi.org/10.31074/gyn20182517

Konok, V., Peres, K., Ferdinandy, B., Jurányi, Z., Bunford, N., Ujfalussy, D. J., Réti, Z., Kampis, G., & Miklósi, Ádám. (2020). Hogyan hat a mobileszköz-használat az óvodások figyelmére és társas-kognitív készségeire? Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 13-31. doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.13.31

Kolosai, N. (2020). Kultúraváltás (vagy -válság) az oktatásban és a kora gyermekkori nevelésben – Előszó a megújulás jegyében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 5–12. doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.5.12

Kolosai, N. (2021). A családok szerepe a gyermek kultúrához való viszonyának formálásában. In

Kajári, G. & Pacsika, M. (Eds.), Távol is közel… Múzeumok őszi fesztiválja minden körülmények között (pp. 97‒113). Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ.
Koscsóné Kolkopf, J., & Kiss, H. (2020).

„Digitális Honfoglalás” avagy 0–3 évesek a digitális világban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 202-218. doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.202.218 Kovács, K., & Döbrössy, J. (2021).

Hangzók és hangzások. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 142-152. doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.142.152

Márkus, Éva. (2021). Baranya megyei német népmesék a nemzetiségi oktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 131-144. doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.131.144

Váradi, J., & Józsa, G. (2021). A tanórán kívüli művészeti tevékenység hatása a művészeti rendezvények iránti attitűdre. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 28-43. doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.28.43

Sándor Ildikó (2021). Közös játékrepertoár és játékkultúra: a csoportos játék feltételei hogyan és mennyi idő alatt alakíthatóak ki? In Kolosai, Nedda (2021 szerk.), Élni a kultúrát! – játék, művészetpedagógia és tudomány: fókuszban: játék és gyermekkultúra (pp. 41-52). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. ISBN 978-963-489-425-4 41-52 mpk.elte.hu/download/4_MPK_ELTE_konferenciakotet_2020_2021.pdf

A gyermekkultúra szakos pedagógus átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire. Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve (közoktatás-család-felsőoktatás) támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására. A képzés során az elméleti ismeretek is mindig gyakorlatba ágyazottan, problémaorientáltan kerülnek feldolgozásra, nagy hangsúly helyeződik a hallgatók saját élményeire, megtapasztalásaira a gyermekkultúra közvetítésének területein, valamint a gyakorlati tapasztalatok reflektált feldolgozására.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/2045/gyermekkult_mester_tajekoztato.pdf

Career opportunities

Karrier lehetőségek, elhelyezkedés: közművelődési intézményekben kulturális programokat tervez, szervez, irányít az életkori specifikációnak megfelelően, és/vagy megújítja köznevelési intézménye pedagógiai gyakorlatát, valamint aki itt diplomát szerez, doktori iskolában folytathatja tanulmányait.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo