More information

tok.elte.hu 

tok.elte.hu/mesterkepzesek 

elte.hu/..d/tok_150_prospektus_web_opt.pdf 

Overview

A gyermekkultúra szakos pedagógus átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire. Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve (közoktatás-család-felsőoktatás) támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására. A képzés során az elméleti ismeretek is mindig gyakorlatba ágyazottan, problémaorientáltan kerülnek feldolgozásra, nagy hangsúly helyeződik a hallgatók saját élményeire, megtapasztalásaira a gyermekkultúra közvetítésének területein, valamint a gyakorlati tapasztalatok reflektált feldolgozására.

További kérdés esetén írjanak az ELTE TÓK koordinátorának: nemes.zsofia@tok.elte.hu

Programme structure

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/2953/GYK%20MA_N_2022.pdf

Career opportunities

Karrier lehetőségek, elhelyezkedés: közművelődési intézményekben kulturális programokat tervez, szervez, irányít az életkori specifikációnak megfelelően, és/vagy megújítja köznevelési intézménye pedagógiai gyakorlatát, valamint aki itt diplomát szerez, doktori iskolában folytathatja tanulmányait.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo