More information

uni-mate.hu 

gtk.szie.hu/..mberi-eroforras-tanacsado-ma 

Overview

2008-ban indult el a mesterszak, amely nevében megőrizte a tanácsadás fogalmát, de bővítette is képzés keretét, a mesterszak neve: Emberi erőforrás tanácsadó. A nappali tagozaton indított Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 4 féléves, főbb tanulmányi területek a tervezés, a tanácsadás, illetve a szociálpszichológia, alkalmazott pszichológia. Az elméleti ismeretek átadása mellet, lehetőséget nyújtunk a hallgatóknak az Intézetben folyó kutatásokban való részvételre is, amely a tudományos diákköri munkába való bekapcsolódást is biztosítja.

Szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós Máté
Kenderfi.Miklos.Mate@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States