More information

karolyrobertcampus.uni-mate.hu/..3%A9s-ma- 

Overview

A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről, munkatársaidról a velük való együttműködésről. Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:

- Általános alapozó ismeretek:
Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan

- Szakmai törzsanyag:
Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és -menedzsment.

- Differenciált szakmai ismeretek:
Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling.

Programme structure

A képzést elvégezve vállalkozásfejlesztési szakemberként nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képes leszel, elsősorban kis- és középvállalkozások vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válsz kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Ennek megfelelően egyéni vállalkozóként, vállalkozás tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vállalkozásfejlesztési tanácsadóként, nagyvállalati középvezetőként stb. képzelheted el jövődet a képzettség birtokában.

Career opportunities

A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon végzettek nemcsak alkalmazottként, hanem mint önálló vállalkozók is érvényesülhetnek életpályájuk során. A szakmai felkészültség a jövőben alapfeltétele lesz a vállalkozások stabilitásának, versenyképességének. Mindezeket a készségeket megszerezhetik a Vállalkozásfejlesztés képzésben résztvevők.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment