More information

tanarkepzoweb.mftk.uni-pannon.hu/..szak-ba 

Overview

A képzés célja:
Olyan óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Kinek ajánljuk?
Azok számára ajánlott a képzés, akik elhivatottak a 3-7 éves korú gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, védelme, a családi rendszer preventív szemléletű támogatása iránt. Mindezt széleskörű magatartási és beállítódási követelmények teljesítésével lehet elérni. Ezek az elvárások: a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Programme structure

https://tanarkepzoweb.mftk.uni-pannon.hu/kepzeseink/ovodapedagogus-alapkepzesi-szak-ba

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment