Logo of University of Pécs

BAgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

More information

kpvk.pte.hu/..fejlesztesi_agrarmernoki_bsc 

Overview

A vidéki térségek sokrétű fejlesztése, a természeti értékeink megőrzése és fenntartható használata, a vidéki életminőség javítása, a lakosságmegtartó képesség növelése, összességében vidéki életforma elfogadottságának növelése hazánkban, de az Európai Unióban is kiemelt cél. Mind az EU, mind a magyar állam számos támogatással igyekszik e célok elérését támogatni. Ezek a fejlesztések ugyanakkor csak akkor lehetnek sikeresek, ha helyi kezdeményezéseken, a helyi emberek tudásán alapuló, az ő szándékaiknak megfelelő programokat tudunk megvalósítani. Ehhez szükség van a vidéki életet ismerő, széleskörű tájékozottsággal rendelkező, szervezni és irányítani tudó szakemberekre.

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással, pályázatok írásával és menedzselésével összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, környezet-és természetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. A PTE képzésének specialitásaként mélyebb ismereteket szerezhetnek a természeti erőforrások fenntartható használata (erdő-, vad-, halgazdálkodás, természetvédelem), a szőlő és borgazdaság, borturizmus és a közösségfejlesztés területén.

Szakirányok, specializációk:
Fenntartható tájhasználat specializáció
Vidéki turizmus és térségfejlesztés specializáció
Helyi gazdaság, helyi társadalom specializáció

Programme structure

https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok

Career opportunities

Az alapképzés során a hallgatók széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek segítségével a gazdasági szereplők, állami szervezetek, önkormányzatok, fejlesztési ügynökségek széles körében találhatnak munkát, vagy akár saját vállalkozásba kezdhetnek.

A Vidékfejlesztési agrármérnök alapképzés befejezése után az agrár- és gazdasági területek mesterszakjain tudják a tanulmányaikat folytatni akár hazai akár az újonnan kialakuló nemzetközi képzésekben, melyekkel a külföldi munkavállalásra is lehetőség nyílik.

A hallgatók bekapcsolódnak a PTE kutatási programjaiba, ami utat nyit számukra a doktori képzésben való részvételre is.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo