Logo of University of Pécs

BArekreáció és életmód

More information

etk.pte.hu 

Overview

“A képzés célja rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. Alkalmasak sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Nyelvi felkészültség mérése céljából; szakmai és motivációs online beszélgetés. .
Ajánlott irodalom nincs.
A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A Kar kizárólag olyan képzésre tudja felvenni a jelentkezőt, amely a 2024. évi általános felvételi eljárást követően indításra kerül.”

Programme structure

Alapozó ismeretek:
medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.)
társadalom- és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).

Szakmai törzsanyag:
népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéne, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.
Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek fejlesztése, relaxáció, stb.

Differenciált szakmai ismeretek:
nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb. egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Minden szemeszterben az utolsó 2 aktív félév átlagában 18 kreditet kell teljesíteni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment