Logo of University of Pécs

BArekreáció és életmód

More information

etk.pte.hu 

Overview

Rekreáció és életmód alapképzési szak esetében a felvétel feltétele a motoros alkalmassági vizsgán való megfelelés. A motoros alkalmassági vizsga díját (melynek összege 4.000,- Ft) a jelentkezőnek legkésőbb a vizsga napján be kell fizetnie.
A motoros alkalmassági vizsga követelményéről a tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu email címen érdeklődhet.

Nyelvi felkészültség mérése céljából; szakmai és motivációs beszélgetés. A járványügyi helyzet függvényében online elbeszélgetés vagy személyes elbeszélgetés a képzés helyszínén.
Ajánlott irodalom nincs.
A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A Kar kizárólag olyan képzésre tudja felvenni a jelentkezőt, amely a 2023. évi általános felvételi eljárást követően indításra kerül.

Programme structure

Alapozó ismeretek:
medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, elsősegélynyújtás stb.)
társadalom- és magatartástudományi ismeretek (általános szociológia, pszichológia, pedagógia stb.).

Szakmai törzsanyag:
népegészségtan, táplálkozástan, rekreáció elmélete és módszertana, mentálhigiéne, turizmus alapjai, egészségfejlesztés, természet- és környezetkultúra stb.
Képesség- és készségfejlesztés: kommunikációs készségfejlesztés, mozgásprogramok, motoros képességek fejlesztése, relaxáció, stb.

Differenciált szakmai ismeretek:
nem sportági mozgásprogramok, táncok, aerobik, gimnasztika, gördülősportok, küzdősportok, rendezvények szervezése, rekreációs havas és vízi táborozás stb. egészséges életmód, természetgyógyászat, egészségfejlesztés színterei, személyiségfejlesztés, családtervezés- és szexuális kultúra, marketing, projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, stb.

Minden szemeszterben az utolsó 2 aktív félév átlagában 18 kreditet kell teljesíteni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment