More information

kpvk.pte.hu/..seink/kepzes/tanito_alapszak 

Overview

Képzés célja:
Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Képzési jellemzők:
Neveléstudomány mesterképzési szakon és a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzésein való továbbtanulás lehetőségét, valamint többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett tanítóknak.

Főbb témakörök:
pedagógia,
pszichológia,
ének-zene,
informatika,
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
társadalomtudomány,
természetismeret,
technika,
életvitel és háztartástan,
testnevelés,
vizuális nevelés,
iskolai szakmai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi területek.


Szakirányok, specializációk:
Gazdag a kötelezően válaszható specializációk sora: Drámajáték, Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Idegennyelv-szakmai nyelv, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Programme structure

https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok

Career opportunities

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo