Logo of Budapest Business School - University of Applied Sciences

BScKereskedelem és marketing

Overview

A kereskedelem és marketing képzésünk nagy hagyományokkal és piacvezető adottságokkal rendelkezik a marketing és kereskedelem oktatás terén. Célja olyan korszerű üzleti ismeretekkel, szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek munkaerőpiacra történő kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, képesek kkv-k és nagyvállalatok kereskedelmi, marketing és logisztikai tevékenységének irányítására. A képzés két karon is folyik, melyet a választható specializációk különböztetnek meg, és amelyek az egyes karok alapvető szakmai profilját tükrözik. A Külkereskedelmi Karon fókuszban a marketing, a profitorientált vállalkozások, valamint nonprofit szervezetek marketingkommunikációs, illetve digitális marketing tevékenysége és gyakorlata, a kapcsolódó ismertetek és képességek további mélyítése. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon fókuszban a kereskedelem, a hazai és nemzetközi kereskedelmi, valamint szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó kereskedelmi, gazdálkodási, logisztikai, illetve marketing tevékenység és gyakorlat, a kapcsolódó ismertetek és képességek további mélyítése. A szak kellő mélységű elméleti ismeretet biztosít a képzés folytatásához mester ciklusban.

Programme structure

A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak.

A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és magas szintű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak, melynek birtokában a végzett hallgatóink képesek:

• vállalkozások és intézmények helyzetének átfogó értékelésére,
• vállalati, illetve részstratégiák megalkotására,
• marketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére,
• gazdasági tevékenységek, projektek tervezésére, szervezésére, vállalkozás, gazdálkodó szervezet irányítására és ellenőrzésére,
• a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére,
• hatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodó szervezetekben.

Képzési ismeretkörök:

Közgazdasági, módszertani és üzleti ismeretek:
(közgazdaságtan, gazdasági matematika, üzleti statisztika, nemzetközi gazdaságtan, marketing, vállalati gazdaságtan alapjai, pénzügyek alapjai, szervezeti és humán menedzsment, számvitel alapjai, üzleti kommunikáció)

Társadalomtudományi alapismeretek:
(gazdaság jog alapjai, környezet-gazdaságtan, gazdaságpolitika, gazdaságföldrajz, európai uniós ismeretek)

Szakmai általános ismeretek:
(kereskedelem és marketing szaknyelv, kontrolling alapjai, piackutatás, eladásmenedzsment, marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás, szolgáltatás és B2B marketing, kereskedelem menedzsment, online marketing, vállalati és marketingstratégia)

Career opportunities

A végzett szakemberek az alábbi területeken helyezkedhetnek el:

• kereskedelmi vállalatoknál,
• marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél,
• logisztikai szolgáltatóknál,
• profitorientált vállalatok kereskedelmi, logisztikai és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői pozíciókban,
• non-profit szervezetek marketing tevékenységének irányításában.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo