More information

uni-bge.hu/..sek/penzugy-es-szamvitel--336 

Overview

A képzés a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudást nyújt. Ezen elmélyült ismeretek és gyakorlati készségek birtokosai képesek a gazdasági-, üzleti területen jelentkező problémák felismerésére és megoldására. A komplex ismereteket alkalmazva képesek átlátni a gazdasági folyamatokat, kreatív válaszokat adva az üzleti világban jelentkező kihívásokra. A végzett közgazdászok pénzügy és számvitel alapképzési szakon alkalmasak a szakmai ismereteik felhasználásával támogatni az üzleti világban születő döntések előkészítését és a döntéshozatalt. A kommunikációs készségük és szakmai idegen nyelvi ismereteik biztosítják a partnerekkel, szakemberekkel való hatékony együttműködést.

Programme structure

Ezen a szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában alkalmasak lesznek:

- Vállalkozások, intézmények üzleti folyamatainak kialakítására és működtetésére

- Számviteli, pénzügyi szakfeladatok irányítására, ellátására

- A gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére

- Pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére

- Önálló finanszírozási döntésekre

- Önálló kreatív munkavégzésre és csoportban való tevékenységre

- Tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre

- Korszerű számítástechnikai és informatikai eszközök használatára.


Képzési ismeretkörök:

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek
(pl. gazdasági matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, pénzügyek, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, üzleti idegen nyelv)

Társadalomtudományi alapismeretek
(pl. gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, felelős és fenntartható vállalat)

Pénzügy és számvitel törzsanyag
(pl. pénz és tőkepiacok, vállalati pénzügyek, adótan, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, komplex elemzés, kontrolling, pénzügyi és számviteli informatika, valamint a választható specializációkhoz tartozó speciális ismeretek.)

Career opportunities

A végzett hallgatók a gazdasági élet bármely területén könnyedén el tudnak helyezkedni. Olyan munkakörök betöltésére válnak alkalmassá, amelyek például az alábbi feladatok ellátását foglalják magukba:

Pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítése
Hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítése, értékelése
Üzleti működésre vonatkozó beszámolók összeállítása, elemzése
Komplex pénzügyi, számviteli elemzések, üzleti tervezés
Controlling feladatok ellátása
Könyvvizsgáló asszisztens
Önálló vállalkozások alapítása, működtetése

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo