Logo of Budapest Business School - University of Applied Sciences

BScnemzetközi gazdálkodás

More information

uni-bge.hu/..k/nemzetkozi-gazdalkodas--334 

Overview

A nemzetközi gazdálkodás alapképzés célja a világgazdasági folyamatok, trendek és a nemzetközi kereskedelem összefüggéseinek feltárása, a külgazdasági politika eszközrendszerének ismeretében a nemzetközi tranzakciók (áru- és szolgáltatás-ügyletek) kialakításához és végrehajtásához szükséges ismeretek elsajátítása. A képzés tudásanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak a globális ellátási láncok és a nemzetgazdaságok külkereskedelmi stratégiájának, export-import struktúrájának elemzésére, tervezésére, valamint a vállalkozások nemzetközi piacra lépését lehetővé tevő kereskedelmi, logisztikai és finanszírozási szerződések létrehozására. A képzés felkészíti a hallgatókat a nemzetközi üzletfejlesztés, a nemzetközi beszerzés, értékesítés és logisztika területén, hazai és nemzetközi üzleti környezetben végzett munkára.

Programme structure

A nemzetközi gazdálkodás alapképzésen végzett hallgatóink:

• képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve;
• képesek követni és értelmezni a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszik elemzéseik, javaslataik, döntéseik során;
• felkészültek a szállítmányozási és külkereskedelmi folyamatok komplex következményeinek meghatározására, gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben a szállítmányozáshoz, a külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenység tervezésére és szervezésére.
• ismerik és értik a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió működésével és más nemzetközi intézmények és szervezetekkel kapcsolatban.
• tisztában vannak a nemzetközi, multikulturális környezetben végzett munkavégzés sajátosságaival.
Az angol és a francia nyelvű képzésen a hallgatók kettős diplomaprogram keretében is folytathatják tanulmányaikat, így egy képzési ciklus alatt két oklevél megszerzése válik lehetővé.

A képzés során a hallgató megismerkedik a közgazdaságtani, társadalomtudományi, módszertani és üzleti ismeretek alapjaival
(pl.: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, politológia, szociológia, jog)

A képzés fókuszában a nemzetközi gazdálkodási szakmai ismeretek állnak
(makrogazdasági területen a nemzetközi kapcsolatok és intézmények, világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, EU szervezete és szakpolitikái, magyar külgazdaságpolitika, vállalati szinten pedig külgazdasági pénzügyek, nemzetközi ügyeletek, nemzetközi logisztika, nemzetközi marketing, nemzetközi üzleti kommunikáció).

Négy teljesített szemesztert követően a hallgató addigi ismeretei és jövőbeni céljai függvényében választhat az ajánlott specializációk közül, akár idegen nyelven is.
A fentieken kívül magas szintű szaknyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik.

Career opportunities

A végzett hallgatók a hazai, illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen elérhetővé teszik.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo