More information

uni-bge.hu/..sek/turizmus-vendeglatas--337 

Overview

A képzés célja olyan idegen nyelveket beszélő, szakmailag felkészült szakemberek kibocsátása, akik ismerik a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások gazdálkodási és szervezési sajátosságait, gyakorlati tudásuk birtokában tudják, képesek értékelni, elemezni a szükséges változásokat és optimális döntéseket hozni. Továbbá olyan ismereteket is szereznek, amelyekkel átlátják és irányítani tudják a térségi turizmus menedzsment intézményeit. A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek turisztikai vállalkozások és non-profit szervezetek alapítására és menedzselésére.

Programme structure

A szakon végzettek ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit, a turizmus hazai és nemzetközi piacát és trendjeit, a piaci szereplők jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
Képesek a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű üzleti tervezésére, szervezésére irányítására és ellenőrzésére, önálló turisztikai szervezetek létrehozására.
Képesek a turisztikai termékek innovatív fejlesztésére, start-up vállalkozások indítására.
Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességekkel, interkulturális, többnyelvű kommunikáció által a vendégkapcsolatokkal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére.
Jól alkalmazzák a szakterülethez tartozó informatikai ismereteket és képesek projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködésre, a térségi szereplők hatékony összefogására.

Career opportunities

Az egyes turisztikai és vendéglátás szakterületeken jelentkező feladatok és munkakörök ellátására (vállalkozások, önkormányzatok, Nemzeti Parkok, Turisztikai Információs Irodák, légitársaságok, autókölcsönzők)

A turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására (szálloda, panzió, étterem, rendezvényszervező vállalkozás, utazási iroda)

Vonzó és élményszerű kínálat kialakítására a turizmus fejlesztésével kapcsolatos helyi, regionális és országos szervezeteknél (látogatóközpontok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek)

A területi szinteken megjelenő koordinációs és marketing feladatok tervezésére, ellátására és irányítására.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo