Logo of Budapest Business School - University of Applied Sciences

BScgazdálkodási és menedzsment

More information

uni-bge.hu/..dalkodasi-es-menedzsment--329 

Overview

A képzés célja a választható specializációkon olyan szakmailag felkészült hallgatók kibocsátása, akik a vállalkozások működési, irányítási és reálfolyamatainak ismeretével a gazdálkodás tervezése, szervezése és elemzése területén alapos elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, gazdasági informatikai rendszerének kialakítására és fejlesztésére, gazdálkodási eredményeik elemzésére.

Programme structure

A gazdálkodási és menedzsment szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik ismerik a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit. Képesek a gazdálkodási folyamatok irányítására, szervezésére, működtetésére, képesek szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására. A közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek birtokában képesek:

- A gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére.

- Gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

- A problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására.

- Önálló karrierépítésre, tapasztalatainak értékelésére.

- Önálló munkavégzésre a vállalati rendszerek különböző területein.

- A gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek
(pl. matematikai, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv)

Társadalomtudományi alapismeretek
(pl. általános és gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia)

Gazdálkodás és menedzsment szakmai törzsanyaga
(pl. vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing, menedzsment, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés)

Career opportunities

A végzett hallgatók olyan munkakörök betöltésére válnak alkalmassá, amelyek többek között az alábbi feladatok ellátását foglalják magukba:

- Részvétel vállalati döntések előkészítésében.

- Önálló munkavégzés a vállalati rendszer részterületein – üzleti tervezés, projektadminisztráció és -vezetés, értékesítés-marketing feladatok, ügyfélkapcsolatok, üzleti elemzések.

- A szervezet általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó vezetői feladatok.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo