Logo of Budapest Business School - University of Applied Sciences

BAkommunikáció és médiatudomány

More information

uni-bge.hu/..nikacio-es-mediatudomany--332 

Overview

A Chartered Institute of Public Relations (CIPR) által elismert képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac teljes spektrumát, kiemelten a hír és műsorszerkesztés elveit és gyakorlatát, a digitális kommunikáció eszköztárát a gazdaság és közigazgatás működésében és intézményrendszerénél. Az újmédia (web2.0), az e-kommunikáció és a digitalizáció tengelyén a korszerű elméleti ismereteinek nemcsak birtokában vannak, hanem azokat készségszinten képesek is használni munkájuk során.

Programme structure

A kommunikáció- és médiatudomány alapképzésen végzett hallgatóink:

- a social media, e-kommunikáció és digitalizáció minden elemét ismerik és készségszinten használják is,
- ismerik és értik a kommunikáció- és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait;
- ismerik a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit;
- magabiztosan kezelik a nyomtatott és a digitális szakirodalmi forrásokat, a társadalomtudományi és médiakutatási adatbázisokat és a működtetésükre szolgáló eszközöket; képesek szakterületük új ismereteit hatékonyan feldolgozni.


Képzési ismeretkörök:

Társadalomtudományi alapismeretek
(jogi és közigazgatási alapismeretek, közgazdaságtan, európai történelem és kultúra, politológia, stilisztika és kreatív írás)

Szakmai ismeretek
(kommunikációelmélet, szemiotika és vizuális kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, kommunikációs és médiajog, médiaismeret, médiagazdaságtan, média és politika, hálózati kommunikáció, marketingkommunikáció, PR és hírnévmenedzsment, globalizáció és multikulturalizmus, hír- és műsorszerkesztés, integrált szervezeti kommunikáció, nemzetközi digitális kommunikáció, nemzetközi tárgyalástechnika)

A fentieken kívül magas szintű szaknyelvi ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik.

A BGE Kommunikáció és médiatudomány alapszakja az első CIPR által akkreditált képzés Kelet-Közép-Európában, elismerve azt, hogy a szak megfelel a szakma és a szektor elvárásainak.

Career opportunities

Végzett hallgatóink a multinacionális cégek PR és kommunikációs osztályaitól egészen a kormányzati szervek kommunikációs feladatait ellátó szakemberekig, az online és print média újságíróiként, szakértőiként, rádiós- TV-s szerkesztőként, műsorvezetőként is dolgoznak. A munkaerőpiacon szakembereket kereső munkáltatók örömmel választják végzett hallgatóinkat, mivel ők az elméleti ismereteken túl aktív és hasznos gyakorlati skill-ekkel rendelkeznek. Végzett hallgatóink tájékoztatási, információ-elemzési, tervezési és rendezvényszervezői feladatkörökben is sikerrel helyt tudnak állni.

A szak jelenlegi és jövőbeli hallgatói, akár magyar, akár angol nyelven tanulnak, mától jogosultak jelezni a szak nemzetközi szakmai elismertségét a jövőbeli munkaadóik felé. A hallgatók a CIPR tagjaivá is válhatnak a tagsági eljárás szabályainak betartásával, amely révén számos előnyhöz juthatnak, például szakmai anyagokhoz, szakmai tréningeken és eseményeken való részvételi lehetőségekhez.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo