Logo of Eötvös Loránd University

MAközösségi és civil tanulmányok

More information

tatk.elte.hu/mesterszakok/civil 

Overview

Szakigazgató: Arapovics Mária, habil. egyetemi docens

KINEK ÉRDEMES EZT A SZAKOT VÁLASZTANIA?
Aki hisz a közösségi megoldásokban, bízik a kollektív bölcsességben.
Aki többet szeretne tudni a civil társadalmon időszerű kérdéseiről és szeretné érteni annak jelentőségét.
Aki elég türelmes a csoportmunkához, de elég agilis a csapathatékonyság modern eszközeinek megismeréséhez, szeretne felkészülni a korszerű civil menedzsment kihívásaira, a fenntartható, a stratégiai és projektszerű gondolkodásra.
Aki szívesen megismerné a közösségi beavatkozások szakmai sokszínűségét, megértené a változással való munkamódok, módszerek csoportdinamikai hátterét.
Aki szívesen tanul másoktól, megosztja tapasztatait, nyitott a közösségi tanulás munkaformáira.

MIÉRT JÖTT LÉTRE A SZAK TÍZ ÉVVEL EZELŐTT?
A mesterképzési szak az európai közösségi és civil szektor legújabb törekvéseivel áll szinkronban. A közösségi és civil terület szerves kapcsolatának felismerése áthatotta az európai támogatáspolitikát, számos program került e szellemben kialakításra. Közösségi és civil fejlesztő szakemberekre mindhárom szektornak szüksége van.
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy szükség van olyan szakra, mely ötvözi a felhalmozott ismereteket és szakembereket készít fel a fenti feladatokra.

MILYEN MÓDSZEREKKEL OKTATUNK?
Az oktatási módszerek között kiemelt helyet foglal el egyfelől a kiscsoportos oktatási forma, melynek célja az induktív tanulási formák megerősítése, valamint a teamnek mint munkaformának a kialakítása. A módszerek között másfelől hangsúlyos helyet kapnak a készségfejlesztések, melyek a személyiségfejlesztéstől a konfliktuskezelésig, a kommunikációs készségek fejlesztésétől a munkavállalói készségek fejlesztéséig terjednek. A készségfejlesztést szolgáló speciális tréningek mellett a terepgyakorlat is közvetlen módon alakítja a szakmához szükséges kompetenciák fejlődését.

A képzési programban hangsúlyos helyen szerepel a projektmunka, mely az önálló munkavégzést, a szervezési és menedzsment készségeket erősíti, valamint felkészít a döntés előkészítésre és döntéshozásra is, mely a munkavégzés során alapkompetencia.


Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

Az MA fokozatot megkapó hallgatók a négy félév elvégzését követően képesek lesznek a közösségi munkához és a civil szervezetekhez kapcsolódó önálló munkavégzésre, intézmények, szervezetek vezetésére, projekt és kutatási tervek kialakítására és menedzselésére, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, döntéshozatalra, prezentációra, szakmai ismereteik átadására, interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo