More information

nye.hu 

kornyezet.nye.hu 

Overview

A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakképzettség: okleveles környezetkutató

A hallgatók a képzés során hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlaton vesznek részt.

Programme structure

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Career opportunities

A környezetkutatókat a bányák, műtrágyagyárak, a textil- és festékipar, az élelmiszer-feldolgozó egységek stb. foglalkoztatják. Az ezen a területen megszerzett oklevéllel a legkülönfélébb munkaköröket tölthetik be a végzett hallgatók, könnyen találnak munkát önkormányzatoknál, magánszervezeteknél és sok más iparágban.

Apply now! Academic year 2023/24
This intake is not applicable
Studies commence
1 Sept 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2023/24
This intake is not applicable
Studies commence
1 Sept 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo